Prosinec 2007

Prvidlá súťaží (nie celé staré)

18. prosince 2007 v 16:05 | Kat!ka |  Iné→TKD
Článok 1. Účel
Účelom súťažných pravidiel je riadiť, cestne a bez komplikácií všetky záležitosti, ktoré prináležia k súťažiam všetkých úrovní, ktoré sú podporované, alebo organizované WTF, regionálnymi úniami a členmi národných asociácií, zabezpečujúcich použitie normalizovaných pravidiel.
/Vysvetlenie/
Cieľom je zabezpečiť štandardizovanie súťaží na celom svete. Akákoľvek súťaž, ktorá nespĺňa základné princípy týchto pravidiel nemôže byt uznaná ako súťaž taekwondo.
_________________________________________________________________________
Súťažná plocha obsahuje zápasovú plochu má rozmery 12m x 12m v metrickom systéme a musí mat plochý povrch bez akýchkoľvek prekážok. Súťažná plocha môže byt pokrytá elastickým materiálom. Ak je to potrebné súťažná plocha môže byt inštalovaná na 50 - 60 cm vysokej platforme (vyvýšenej ploche od základu), a vonkajšia časť hraničnej čiary (HC) by mala byt sklonená pod uhlom menším ako 30° pre bezpečnosť súťažiacich.
3.1 Rozhranie zápasovej plochy /ZP/
1/ Plocha 12 x 12 m sa nazýva zápasová plocha /ZP/. Vonkajšia hrana ZP sa nazýva hraničná čiara /HC/ a 1 m dovnútra plochy je umiestnená čiara pre upozornenie pretekárov, aby neprekračovali HC.
2/ Rozhranie zápasovej plochy a výstražnej plochy má byt rozlíšené rôznymi farbami oboch povrchov plôch alebo označené bielou čiarou 5 cm širokou, keď je celý povrch jednej farby.
3/ Čiara rozhrania medzi ZP a VP sa nazýva výstražná čiara /VC/ a okrajová čiara ZP sa nazýva hraničná čiara /HC/.
3.2 Označenie pozícií
1/ Pozícia rozhodcu /Referee/
Pozícia rozhodcu má byt na bode 1,5 m od stredového bodu súťažnej plochy smerom k tretej výstražnej čiare, a je označená ako značka rozhodcu.
2/ Pozície sudcov /Judges/
Pozície všetkých sudcov sú označené bodom 0,5 m smerom von od hraničných čiar, sudcovia sedia otočení tvárou do ZP. Prvý sudca sedí v strede prvej HC, druhý na priesečníku druhej a tretej HC a tretí na priesečníku tretej a štvrtej HC.
3/ Pozícia zapisovateľa /Recorder/
Bude označená na bode 2 m smerom von od ZP od pozície prvého sudcu.
4/ Pozícia povereného lekára /Commission Doctor/
Bude označená na bode aspoň 3 m vpravo od HC.
5/ Pozície pretekárov /Contestants /
Budú označené na bode 1 m vľavo a vpravo od stredového bodu ZP a ich bočné strany sú otočené priamo proti prvému sudcovi. Na ľavej strane bude značka červeného pretekára /Red Contestant's Mark/ a na pravej bude značka modrého pretekára /Blue Contestant's Mark/.
6/ Pozície trénerov /Coaches/
Budú označené na bode 1 m od hraničnej čiary na každej strane súťažiacich.
7/ Pozícia kontroly výstroja /Inspection Desk/
Bude v blízkosti nástupu (vchodu) na SP pre kontrolu ochranného vybavenia súťažiacich. Súťažná plocha je vyobrazená na prílohe c.1.
/Vysvetlenie #1/
Elastická podložka; Stupeň elasticity podložky musí byt schválený WTF ešte pred súťažou.
/Vysvetlenie #2/
Rozmery SP; ZP má rozmer 12 x 12 m a okolo nej by mal byt zabezpečený priestor 1-2 m pre bezpečnosť pretekárov. Z toho vyplýva reálny rozmer SP 14 x 14 m alebo 16 x16 m.
/Vysvetlenie #3/
Súťažná platforma (vyvýšená podložka) by mala byt postavená podľa nasledujúceho spôsobu, ktorý je zobrazený na prílohe c.2.
/Vysvetlenie #4/
Farba povrchu krytiny nesmie mat ostré dráždivé farby, ktoré by dráždili pohľady súťažiacich alebo diváka. Farebná schéma musí byt tiež vhodne zostavená k vybaveniu, uniformám súťažiacich
/Vysvetlenie #5/
Výstražná čiara /VC/; nemá vplyv na rozhodnutie ohľadom platnosti techniky a slúži len na upozornenie pretekára, že sa blíži k hraničnej čiare /HC/.
/Vysvetlenie #6/
Stôl kontroly výstroja; Inšpektor preveruje, čí sú materiály nosené súťažiacimi schválené WTF a vhodné. V prípade, že je nájdené niečo nevhodné, súťažiaci je požiadaný o výmenu ochrannej výstroje.Rozhodca musí presne poznať rozmery a využívať celú SP na riadenie zápasu, aby sa vyhol zbytočnému prerušovaniu priebehu zápasu. V prípade, že sa noha alebo obe nohy pretekára dostanú za hraničnú čiaru, rozhodca musí vyhlásiť ihneď "Kal-yeo" a udeliť trestný bod "Kyong-go". V prípade, že sa nohy oboch pretekárov dostanú za HC, rozhodca udeľuje trestný bod "Kal-yeo" tomu, kto tak urobil prvý.
____________________________________________________________________________
4.1 Kvalifikácia súťažiacich. Pretekár musí byt:
1/ Držiteľom štátneho občianstva zúčastneného národného tímu.
2/ Odporučený národnou organizáciou taekwondo.
3/ Držiteľom certifikátu technického stupňa Dan taekwondo WTF vydaný v Kukkiwone. Pre juniorské svetové šampionáty (od 14 do 17 rokov) držiteľom Kukkiwon Poom/Dan certifikátu.
/Výklad/
Vek pretekárov pre svetový juniorský šampionát sa určuje rokom v ktorom pretekár dosiahne vek od 14 do 17 rokov. Príklad: šampionát sa koná 9.9.2002 a je platný pre pretekárov narodených od 1.1.1985 do 31.12.1988.
4.2 Úbor súťažiacich
1/ Súťažiaci musí mat oblečenú uniformu taekwondo /Dobok/ a chrániče uznané WTF.
2/ Súťažiaci musí mat oblečený chránič trupu, prilbu, suspenzor, chrániče predlaktí a holenných kostí pred vstupom na ZP. Chrániče predlaktia, holenných kostí a suspenzor budú oblečené pod uniformou taekwondo. Každý pretekár si donesie vlastnú výstroj schválenú WTF.
4.3 Lekárska kontrola
1/ Na súťažiach organizovaných WTF, je použitie alebo prechovávanie drog a chemických látok zapísaných v zozname dopingu WTF je zakázané. Pre olympijské hry (OH) alebo hry na ktorých je taekwondo jedným zo športov sa používa zoznam dopingových látok vydaný medzinárodným olympijským výborom (MOV).
2/ WTF môže vykonať akýkoľvek lekársky test považovaný za potrebný pre zistenie čí súťažiaci porušil toto pravidlo. Každý pretekár, ktorý sa odmietne podrobiť testu, alebo ktorý dokázateľné porušil toto pravidlo bude vylúčený z konečného poradia a nahradený nasledujúcim pretekárom.
3/ Organizačný výbor je zodpovedný za pripravenie lekárskych testov.
4/ Zoznam dopingových látok WTF bude uzákonený ako časť týchto pravidiel.
/Vysvetlenie/
Držiteľ štátneho občianstva; Pretekár rôznej národnosti môže štartovať za určitú krajinu, rozhodnutie musí urobiť pre poslaním prihlášky na pretek. Štátne občianstvo sa overuje kontrolou pasu pretekára. V prípade viacerých občianstiev, nie je možné meniť štartovanie za inú krajinu ako tú, ktorá bola uvedená v prihláške.

Menšia charakteristika

18. prosince 2007 v 15:13 | Kat!ka |  Iné→TKD
Taekwondo sa skladá z vyše 3200 presne opísaných pohybov, kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov. Prevažujú v ňom techniky silných kopancov z otočky a výskoku na horné partie protivníkovho tela. Prebralo veľa prvkov z karate a ďalších bojových umení. Na rozdiel napríklad od kung-fu je každá technika veľmi presne opísaná, takže výuka je značne štandardizovaná.

Etické zásady taekwonda podľa majstra Čchwe Hong-hi (Choi Hong Hi)

17. prosince 2007 v 22:14 | Kat!ka |  Iné→TKD
 • zdvorilosť, láskavosť (kórejské je-i / 예의 / 禮儀),
 • svedomitosť, čestnosť (kórejské jomčchi / 염치 / 廉恥),
 • vytrvalosť (kórejské innä / 인내 / 忍耐),
 • sebaovládánie (kórejské kukki / 극기 / 克己),
 • statočnosť (kórejské pekčul bulgul / 불굴 / 不屈).

Pásy

17. prosince 2007 v 22:13 | Kat!ka |  Iné→TKD
Stupeň pokročilosti a schopností závodníka taekwondo vyznačuje jeho pás. Existuje 10 učňovských stupňov (kup), ktoré sa prideľujú od 10. (najmenší stupeň) po 1., a 10 majstrovských stupňov (dan), ktoré sa prideľujú od 1 do 10 (v ITF - pozri dole - do 9). Jednotlivé stupne majú svoj význam:
 • 10. kup (biely opasok) - vyznačuje čistotu, prázdno, nepoškvrnenosť
 • 9. kup - vyznačuje sa našitím 0,5 cm širokého žltého pásiku 5 cm od kraju opasku
 • 8. kup (žltý opasok) - symbolizuje farbu zeme, do ktorej sa zasadilo semienko učenia
 • 7. kup - našitý zelený pásik
 • 6. kup (zelený opasok) - symbolizuje prvé lístky, prvé známky v úspechu v cvičení
 • 5. kup - našitý modrý pásik
 • 4. kup (modrý opasok) - symbolizuje farbu neba, smer ktorým rastlina rastie
 • 3. kup - našitý červený pásik
 • 2. kup (červený opasok) - červená znamená pozor, žiak pozná dosť techník, aby mohol byť nebezpečný
 • 1. kup - našitý čierny pásik
Technické stupne inštruktorov:
 • 1. dan - našitý žltý pásik symbolizujúci rímsku číslicu I
 • 2. dan - našité dva žlté pásiky
 • 3. dan - našité tri žlté pásiky
Technické stupne medzinárodných inštruktorov:
 • 5. dan - našitá rímska číslica IV
 • 5. dan - našitá rímska číslica V
 • 6. dan - našitá rímska číslica VI
Technické stupne pre majstrov:
 • 7. dan - našitá rímska číslica VII
 • 8. dan - našitá rímska číslica VIII
 • 9. dan - našitá rímska číslica IX
8. a 9. dan sa udeľuje iba čestne, za prínos pre TaeKwon-Do. A 10. dan sa udeľuje iba vo WTF (World TaeKwonDo Federation) a čestným držiteľom 10. danu vo WTF je aj bývalý americký prezident Bill Clinton.

Taekwondo master!

17. prosince 2007 v 22:04 | Kat!ka |  Videá→EXHIBÍCIE